Website là gì

Website là một tập hợp các trang web (web pages) bao gồm văn bản, hình ảnh, video, flash v.v… Website cũng được hình dung như là một showroom, một cửa hàng, một văn phòng làm việc, một nơi để trao đổi mua bán – kinh doanh,… trên mạng internet. Có thể coi website chính là bộ mặt của doanh nghiệp, công ty là nơi để […]

Read More »