Quảng cáo từ khóa trên Google ( Google Adwords )

Quảng cáo Adwords: là dịch vụ khai thác quảng cáo của Google thực hiện trên công cụ tìm kiếm và các website trong hệ thống liên kết. Adwords đem lại hơn 90%lợi nhuận cho Google Inc và là nguồn thu chính của tập đoàn. Quảng cáo google : là một hệ thống mà Google đã phát […]

Read More »