Sửa lỗi SSL Facebook trên Windows XP

1 Comment

Nếu bạn đang dùng Windows XP khi truy cập Facebook bị lỗi SSL khó chịu, thì bạn nên đọc bài hướng dẫn này  nhé. Dù sử dụng Google Chrome hay Firefox, dù máy tính bạn đã cập nhật đúng ngày giờ và đã đổi sang Google DNS (8.8.8.8) thì hãy đọc bài này để fix lỗi SSL.

Không chỉ Facebook mà cả những website khác bạn truy cập đôi khi cũng gặp lỗi này. Cách sửa lỗi này chỉ cần 2 bước và tốn không quá 3 phút của bạn đâu.

Lỗi SSL khi truy cập vào Facebook.
Lỗi SSL khi truy cập vào Facebook.

Bước 1. Để khắc phục lỗi SSL, bạn cần tải tập tin sửa lỗi của Microsoft về. Tải tại đây.

Bước 2. Cài đặt như phần mềm bình thường. Nếu Windows có yêu cầu khởi động lại thì bạn nhấn OK.

Vậy là xong rồi, lỗi SSL trên Windows XP đã được khắc phục và bạn không còn thấy thông báo khó chịu này nữa.

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

  About us and this blog

  We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

  Request a free quote

  We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

  Subscribe to our newsletter!

  There is no form with title: "SEOWP: MailChimp Subscribe Form – Vertical". Select a new form title if you rename it.

  More from our blog

  See all posts

  Leave a Comment