Khắc phục lỗi không vào được host FTP bằng Filezilla

Filezilla dùng để kết nối vào FTP trên host để bạn upload dữ liệu, mã nguồn …

Nếu bị lỗi khi truy cập vào host bằng FTP filezilla nhưng lại ko đc nữa mặc dù user và pass đã đúng nhưng nó ko hiện gì và khoảng 15s sau nó báo “Kết nối bị lỗi quá thời gian – Phục hồi danh sách thư mục gặp lỗi”

QExMXmw

Để khắc phục các bạn làm theo hướng dẫn sau bảo đảm 100% được .

Mở  Filezilla đăng nhập rồi Bạn vào File -> Copy current connection to fike manager…
Mục Protocol chọn: SFTP -SSH file Tranfer Protocol- chọn Connect.

 

.