Chuyển đổi nhà cung cấp ( Transfer tên miền )

Transfer domain là hình thức đổi nơi quản lý tên miền từ nhà đăng ký này sang một nhà đăng ký khác. Sau đây VH WEB giới thiệu vài thủ tục để có thể chuyển đổi tên miền giữa các nhà cung cấp tên miền của Việt Nam và Quốc tế. Đối với tên miền Việt Nam Tên […]

Read More »

Thủ tục đăng ký tên miền

Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Tên miền là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước. Để đăng ký tên […]

Read More »

Bảng giá tên miền

LÝ DO BẠN NÊN ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN: Khẳng định thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa của bạn Cách quảng bá thương hiệu không thể thiếu trong cuộc sống số hiện nay Là cách bạn bảo vệ thương hiệu của mình trên Internet Tên miền sẽ trở thành tài sản của bạn

Read More »

Định nghĩa về Tên miền ( Domain )

Tên miền là gì ? Mục đích chính của tên miền là để cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác, dùng những tên dễ nhận biết, thay cho những tài nguyên Internet mà đa số được đánh địa chỉ bằng số. Cách nhìn trừu tượng này cho phép bất kỳ tài nguyên nào […]

Read More »