Các mô hình liên kết của site vệ tinh trong SEO

No Comments

Trong chiến dịch quảng cáo trên Google bằng hình thức SEO của các SEOer thì hầu như đều có 3 chữ “site vệ tinh“. Site vệ tinh thì hầu như ai cũng biết được tầm quan trọng của nó, thế nhưng, ta sẽ phải chọn hình thức liên kết như thế nào để cho những site vệ tinh này mang lại hiệu quả lớn nhất?

Sau đây chúng ta sẽ cùng tham khảo qua tất cả các mô hình liên kết của hệ thống site vệ tinh.

1. Liên kết bánh xe (Link Wheel):

Mô hình liên kết bánh xe – Link Wheel

Với mô hình này thì mỗi site vệ tinh sẽ liên kết với site chính và 1 site vệ tinh khác.

– Các site vệ tinh có 2 backlink.

– Trong đó có 1 backlink cho site chính (site Z) và 1 backlink cho 1 site vệ tinh khác.

– Mỗi site vệ tinh được nhận 1 backlink từ 1 site vệ tinh khác.

– Các site vệ tinh liên kết lại với nhau thành 1 vòng tròn khép kín.

2. Liên kết hình tháp (Link Pyrimid)

Mô hình liên kết hình tháp – Link Pyramid

Trang vệ tinh nhận liên kết từ các vệ tinh khác và điều hướng các sức mạnh đó đến site mục tiêu nhận liên kết. Ưu điểm: có thể thực hiện các hành vi spam backlink khá tốt mà không bị phát hiện.

– Site chính chính chỉ nhận được một số ít backlink từ tầng liền kề với nó. Nhưng đó đều là những backlink chất lượng.

– Về mặc lý thuyết, các liên kết sẽ giảm chất lượng đối với những tầng càng ở xa site chính (site Z)

3. Liên kết web (Link Web):

Mô hình liên kết web – Link Web

Mỗi trang vệ tinh được liên kết đến site chính(site Z) và tất caccác trang khác. Các site vệ tinh sẽ trao đổi liên kết cho nhau nhằm tăng cường sức mạnh cho nhau. Nhưng với mô hình này bạn không nên spam hoặc sao chép nội dung trên bất kỳ site vệ tinh nào cả. Vì chỉ cần 1 site trong số đó bị Google phạt thì cũng sẽ ảnh hưởng đến các site vệ tinh còn lại, và cả site chính nữa.

– Mạng liên kết hoàn toàn mở

– Tăng cường sức mạnh cho các mục tiêu

4. Liên kết sao (Link Srar)

Mô hình liên kết sao – Link Star

Mỗi trang vệ tinh sẽ liên kết trực tiếp đến site chính. Khá nhiều SEOer hiện nay sử dụng hình thức này. Vì nó dễ làm nhất và là cách tận dụng sức mạnh của backlink khá hiệu quả.

– Mỗi site vệ tinh chỉ có 1 liên kết đến site chính, hoàn toàn không có sự liên kết đến một site thứ 3 nào cả.

5. Liên kết chuỗi (Link Chain):

Mô hình liên kết chuỗi – Link Chain

– Đây được xem như là một mô hình Link Wheel thứ hai. Nhưng trang vệ tinh cuối cùng chỉ linkting về site mục tiêu.

– Các trang vệ tinh được nhận một backlink chỉ trừ trang bắt đầu.

– Các trang vệ tinh được kết nối với nhau nhưng không thực hiện đúng một vòng tròn.

– Trang mục tiêu liên kết sẽ nhận được 1 backlink từ các site vệ tinh

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

  About us and this blog

  We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

  Request a free quote

  We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

  Subscribe to our newsletter!

  There is no form with title: "SEOWP: MailChimp Subscribe Form – Vertical". Select a new form title if you rename it.

  More from our blog

  See all posts

  Leave a Comment