All posts by vinhhien2412.

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

Danh sách các website tạo bảng mã màu tối ưu cho thiết kế web

[section] [row h_align=”center”] [col span__sm=”12″] Khi làm việc trên nhiều dự án thiết kế, đôi khi dễ dàng trở thành nạn nhân của thói quen khi nói đến lựa chọn màu sắc. Phạm vi áp…

Cách sử dụng các thành phần HTML H1-H6 chuẩn seo 2018

QUOTE : “Chúng tôi sử dụng thẻ H để hiểu cấu trúc của văn bản trên một trang tốt hơn”  John Mueller, Google 2015 TL: DR: Các thẻ tiêu đề có một số ảnh hưởng trên các trang…

8 plugin hàng đầu để tăng tốc độ WordPress

Trong năm 2010, Search Engine Land báo cáo rằng nó là cuối cùng chính thức – Google tính tốc độ tải trang web của bạn như là một yếu tố xếp hạng. Và tất cả chúng ta…

Cách kiểm tra website hiển thị chuẩn trên các thiết bị di động

Thiết kế web chuẩn trên thiết bị di động là một trong những yêu cầu mới của Google để giúp tăng thứ hạng cho website và thân thiện với người dùng. Để có một website…

Về theme bản quyền

Tình hình vi phạm bản quyền ở Việt nam vẫn ở mức độ cao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, ngành nghề … Riêng đối với ngành Thiết kế website cũng vậy, những Template…